Leverage คืออะไร?

สำหรับคนที่ยังไม่ทราบและยังสงสัยเกี่ยวกับ Leverage นั้นคืออะไร จะขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ มันก็คือความสามารถในการก่อหนี้ นั้นเอง โดย exness.com นั้นจะให้ก่อหนี้อยู่ในช่วงไม่เกิน 1:2000

ความสามารถในการก่อหนี้

ขนาดความสามารถในการก่อหนี้ในบริษัทของคุณจะอยู่ในช่วงไม่เกิน 1:2000 * เนื่องด้วยเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีของ EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) จึงเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่มีประโยชน์หลายอย่างมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน

ความสามารถในการก่อหนี้แสดงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คำว่า “ความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงิน” และ “ความสามารถในการก่อหนี้สินเชื่อ” ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการอ้างถึงแนวคิดนี้

ที่ EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) มูลค่าของความสามารถในการก่อหนี้ที่เป็นไปได้สูงสุดจะขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการคำสั่งซื้อขายที่เกี่ยวข้องสำหรับบัญชีการซื้อขายที่กำหนดไว้ ในบัญชีการซื้อขาย Mini (มินิ) และ Classic (คลาสสิก) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) คำสั่งซื้อขายจะได้รับการดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีการดำเนินการทันที เทคโนโลยีการดำเนินการตลาด ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าจะมีการใช้การเข้าถึงสภาพคล่องระหว่างธนาคารโดยตรง ในบัญชี ECN ของ Forex (ฟอเร็กซ์)

ความสามารถในการก่อหนี้และกฎสำหรับการใช้ความสามารถในการก่อหนี้สำหรับลูกค้า EXNESS (เอ็กซ์เนสส์)

ในปี ค.ศ. 2012 EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญกับเงื่อนไขในการให้ความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินสำหรับบัญชี Mini (มินิ) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) หากจำนวนเงินของลูกค้าในบัญชีดังกล่าวไม่มากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) บัญชีนี้จะมีสิทธิได้รับความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินสูงสุด 1:2000 หากจำนวนเงินในบัญชี Mini (มินิ) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) อยู่ในช่วง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) จำนวนความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าได้จะเท่ากับ 1:1000 การลดลงของข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) ได้อนุญาตให้มีการลงทะเบียนบัญชี ECN ได้ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าของบริษัทสามารถเข้าถึงบัญชี ECN ของ Forex (ฟอเร็กซ์) ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดระหว่างธนาคารได้ บริษัทของเราให้ความสามารถในการก่อหนี้สูงสุด 1:100 สำหรับลูกค้าที่ซื้อขายในบัญชีเหล่านี้ ข้อกำหนดสำหรับขนาดของความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินจะสอดคล้องกับกฎระหว่างธนาคารที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปตามหลักการซื้อขายในบัญชีประเภทนี้ การทำธุรกรรมแต่ละครั้งของลูกค้าจะเข้าสู่ระบบ ECN ซึ่งจะได้รับการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของตลาดในปัจจุบัน

ข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีจะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินในบัญชีของลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อขายที่มีการเปิดการป้องกันความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ ขนาดของความสามารถในการก่อหนี้ที่ให้จึงเปลี่ยนแปลง

บริษัทกำหนดมูลค่าสูงสุดของความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินดังต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชี

จำนวนเงินทั้งหมดในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ความสามารถในการก่อหนี้สูงสุด
บัญชี Mini (มินิ) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) บัญชี Classic (คลาสสิก) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) บัญชี ECN ของ Forex (ฟอเร็กซ์)
0 – 999 1:2,000 1:400 1:100
1,000 – 4,999 1:1,000
5,000 — 9,999 1:600
10,000 — 29,999 1:400
30,000 — 149,999 1:200 1:200
150,000 ขึ้นไป 1:100 1:100

กฎสำหรับการให้ความสามารถในการก่อหนี้สำหรับบัญชี Mini (มินิ) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) และบัญชี Classic (คลาสสิก) ของ Forex (ฟอเร็กซ์)

ความสามารถในการก่อหนี้จะถูกปรับขึ้นหรือลงโดยอัตโนมัติเมื่อสถานภาพปัจจุบันของบัญชีของลูกค้าเปลี่ยนแปลง

ตามข้อความข้อที่ 6.3, 6.4 และ 6.5 ของข้อบังคับการดำเนินงาน บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีสำหรับบัญชีของลูกค้าล่วงหน้าก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีจะคำนวณโดยยึดความสามารถในการก่อหนี้สูงสุด 1:200 5 ชั่วโมงก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายเป็นหลัก ในวันอาทิตย์ก่อนการเปิดทำการซื้อขายของตลาด ข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีจะคำนวณโดยยึดจำนวนเงินปัจจุบันในบัญชีหรือขนาดความสามารถในการก่อหนี้ที่ลูกค้าระบุไว้เป็นหลัก กฎนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากความเป็นไปได้ที่ช่องว่างของราคาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดเปิดทำการซื้อขาย

อีกทั้ง กฎนี้ยังมีผลบังคับใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเช่นกัน ข้อกำหนดเรื่องเงินทุนในบัญชีในกรณีนี้จะคำนวณโดยยึดจำนวนสูงสุดของความสามารถในการก่อหนี้ 1:200 หรือน้อยกว่าที่พนักงาน EXNESS (เอ็กซ์เนสส์) ได้แจ้งกับลูกค้าโดยการลงประกาศข้อความที่มีเนื้อหาสอดคล้องบนเว็บไซต์ในส่วน “ข่าวของบริษัท”

โปรดทราบ การเปลี่ยนมูลค่าของความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ อาจใช้เวลาพอสมควรและจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตซ้ำในเครื่องปลายทางหรือปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่เพื่อรีเฟรซพารามิเตอร์ที่แสดงอยู่โดยขึ้นอยู่กับมูลค่าของความสามารถในการก่อหนี้ดังกล่าว

* มูลค่าสูงสุดของความสามารถในการก่อหนี้ 1:2000 มีให้สำหรับบัญชี Mini (มินิ) ของ Forex (ฟอเร็กซ์) เท่านั้น

source:exness.com

Be Sociable, Share!

บทความที่เกี่ยวข้อง :

  • เป็นสิ่งที่สำคัญเลยในปัจจุบันนี้ที่จะต้องใช้สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเทรด Forex เพียงแต่เรามีโปรแกรมที่ติดตั้งลงบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ packet อินเตอร์เน็ตเล็กน้อยก็สาม ...

  • จะเล่าประสบการณ์ในการใช้ EA หรือ Expert Advisor มาฝากเพื่อนๆ เริ่มแรกด้วยความที่ขี้เกลียดและอยากได้เงินเยอะๆ admin ได้ใช้ EA เพื่อทำเงินเป็นเวลานานพอสมควร แ ...

  • ก่อนหน้านี้หลายๆ คนรู้สึกอึดอัดเมื่อใช้โบรกเกอร์ของ exness.com ที่ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Meta Trader 4 (MT4) หรือ Meta Trader 5 (MT5) บน Mac OS X ได้สักทีก็ ...

  • หน้าตาเว็บไชต์ exness เปลี่ยนไปค่อนข้างมากตามยุคสมัย และก็มีการปรับเปลี่ยนการฝากเงินเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับมือใหม่ในการเทรด forex โบรกเกอร์ exne ...

  • ก่อนหน้านี้ได้สอนการติดตั้ง MT4 เพื่อเทรด forex และ cryptocurrency ไปบ้างแล้วและปัจจุบัน MT5 ได้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึง indicators และ EA ก็ ...

By Info